سه شنبه، 6 خرداد 1399 / 2020 May 26
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اعضاى كمیسیون آیین‏ نامه، موضوع اصل 108 قانون اساسى

 

باسمه تعالى

 

اعضاى كمیسیون آیین‏ نامه؛ موضوع اصل 108 قانون اساسى

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/14

 

 

اعضای اصلی به ترتیب حروف الفباء:

1. جناب آقای علی اسلامى

2. جناب آقای احمد بهشتى

3. جناب آقای مجید تلخابى

4. جناب آقای محمد حاجى ابوالقاسم دولابى

5. جناب آقای سید مجتبی حسينى

6. جناب آقای عسکر ديرباز

7. جناب آقای رضا رمضانى

8. جناب آقای حسن عالمى

9. جناب آقای محسن قمى

10. جناب آقای محسن كازرون

11. جناب آقای جواد مجتهد شبسترى

 

    اعضای علی البدل به ترتیب حروف الفباء:

1. جناب آقای محمد بهرامى خوشكار

2. جناب آقای سید محسن سعيدى گلپايگانى

3. جناب آقای سید محمود علوى

4. جناب آقای امان الله عليمرادى

5. جناب آقای عبدالکریم فرحانى

 

 

 

 

    

ارسال نظر
نویسنده
متن
*